Mikä on tutkimuksen tavoite?

Tutkimuksemme tavoitteena on kehittää äitiyshuollon käyttöön toimiva etämonitorointisysteemi, jonka avulla voidaan seurata raskauden etenemistä ja tunnistaa poikkeavuuksia. Tutkimus on Suomen Akatemian rahoittama ja se toteutetaan yhteistyössä Turun yliopiston hoitotieteen laitoksen, tulevaisuuden teknologioiden laitoksen sekä Turun yliopistollisen keskussairaalan naistenklinikan kanssa.

Tällä hetkellä tarkastelemme käytännössä pitkäaikaisen etämonitorointisysteemin toimivuutta ja käytettävyyttä raskauden kulun seurannassa ja mahdollisten poikkeavuuksien tunnistamisessa. Lisäksi selvitämme raskaudenaikaisen ja lapsivuodeajan kiintymyssuhteen, raskauteen liittyvän ahdistuksen, yksinäisyyden ja masennusoireiden yhteyttä etämonitoroinnilla seurattaviin arvoihin.

Kuka voi osallistua?

Rekrytoimme tutkimukseemme lasta odottavia naisia raskauden alkuvaiheessa.

Saatat olla soveltuva tutkimukseemme, jos

  • raskautesi on edennyt korkeintaan viikolle 15.
  • olet kiinnostunut hyvinvoinnistasi esimerkiksi fyysisen aktiivisuuden, verenpaineen, sykkeen ja unen laadun seurannan osalta.
  • olet synnyttänyt aiemmin täysiaikaisesti (rv ≥ 37+0).
  • et ole aiemmassa raskaudessasi kokenut ennenaikaista synnytystä (rv < 37+0) tai myöhäistä keskenmenoa (rv ≥ 12+0).
  • sitoudut käyttämään älykelloa raskauden aikana ja vielä kolme (3) kuukautta synnytyksen jälkeen.

Miten tutkimus toteutetaan?

Tutkimus toteutetaan normaalin raskauden seurannan lisänä, eli jokainen tutkimukseen osallistuja käy normaalisti omassa neuvolassaan ja noudattaa terveydenhoitajan ohjeistuksia. Tutkimukseen osallistujat saavat käyttöönsä älykellon, jota tulee käyttää mahdollisimman kokoaikaisesti raskauden ajan ja kolme kuukautta synnytyksen jälkeen. Älykello rekisteröi käyttäjän fyysistä aktiivisuutta, unen kestoa ja laatua sekä sydämen syketiheyttä. Osallistujat saavat myös älypuhelinsovelluksen, jonka kautta he vastaavat tutkimukseen kuuluviin kyselyihin muutaman kerran tutkimuksen aikana. Lisäksi sovelluksen kautta vastataan päivittäisiin osallistujan omaa vointia koskeviin kysymyksiin. Osallistujat saavat tutkimuksen ajaksi käyttöönsä verenpainemittarin, jolla mitattuja arvoja pyydetään merkitsemään älypuhelinsovellukseen vähintään kerran viikossa.

Tutkimuksen alkaessa tutkijat tapaavat jokaisen osallistujan henkilökohtaisesti älykellon ja sovelluksen käyttöönottoa varten. Tapaamispaikkakunta sovitaan yksilöllisesti. Tutkimus ei edellytä muita käyntejä eikä aiheuta kuluja osallistujalle. Tutkimuksen päättyessä osallistuja saa pitää käyttämänsä älykellon. Osallistujalla on oikeus milloin tahansa keskeyttää tutkimukseen osallistuminen.

Haluaisitko lisätietoja tutkimuksesta?

Ota yhteyttä

Ani Heinonen, alohei@utu.fi, puh. 0442942966
Hannakaisa Niela-Vilén, hmniel@utu.fi, puh. 0440535433

Tutkimuksesta vastaava henkilö

Apulaisprofessori Anna Axelin, Hoitotieteen laitos, Turun yliopisto

Lisätietoa tutkimuksessa mukana oleville

1) Tutkimustiedote

2) Ohjeita tutkimukseen osallistuville

3) Samsung Gear Sport käyttöopas​